CÔNG TY TNHH AT&N

CÔNG TY TNHH AT&N

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH AT&N

Chúng tôi là một công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm giặt tẩy, hóa mỹ phẩm, tẩy rửa và vệ sinh gia dụng. Chúng tôi không ngừng nỗ lực tạo nên sự khác biệt và luôn đổi mới sáng tạo với mục tiêu cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm chất lượng tốt nhất, tiện dụng, hiệu quả, an toàn và đáp ứng các nhu cầu sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

Từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã xây dựng và cam kết thực hiện theo phương châm “SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT, AN TOÀN CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG – ĐỒNG HÀNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”. Đó cũng là trách nhiệm mà chúng tôi cam kết.

SẢN PHẨM

Các sản phẩm của công ty chúng tôi được sản xuất và trải qua các quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định của Việt Nam và quốc tế.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

TRÁCH NHIỆM & CAM KẾT

Sự thành công và phát triển bền vững của một công ty phải dựa trên những giá trị vượt trội và lâu dài, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc rằng “Những quyết định hiện tại sẽ hình thành nên thế giới trong tương lai”. Từ đó, Chúng tôi tâm niệm từ việc lựa chọn thành phần trong sản phẩm cũng như điều hành hoạt động kinh doanh phải luôn bảo đảm chất lượng sản phẩm tốt nhất và an toàn, đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường. Nỗ lực làm điều đúng mỗi ngày đó là trách nhiệm của toàn Công ty.

Tại công ty AT&N, chúng tôi cam kết:

  • Tôn trọng mọi người: tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng đối tác và khách hàng.
  • Chính trực, liêm chính trong ứng xử.
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách có đạo đức.
  • Tuân thủ các luật định và pháp luật Việt Nam.
  • Giảm phát thải, giảm lãng phí và giảm sử dụng nguyên liệu hóa thạch.
  • Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan.                                                                                             

Hotline

0287 308 3568