Chính sách bảo mật

CÔNG TY TNHH AT&N
Ngày đăng: 17/06/2021 - 06:04 PM

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Các thông tin, nội dung bạn cung cấp cho chúng tôi khi liên hệ, nhắn tin hoặc gởi email đến chúng tôi sẽ được chúng tôi chuyển đến một người phụ trách thích hợp trong công ty chúng tôi để trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn.

Các nhân viên trong công ty chúng tôi sẽ được yêu cầu tuân thủ và thực hiện theo chính sách bảo mật của công ty để bảo vệ thông tin của bạn. Mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được sử dụng để trao đổi, trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn.

Bằng cách gửi thông tin của bạn qua trang web này, bạn sẽ đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin đó để phục vụ cho yêu cầu của bạn theo cách mô tả ở trên và không được xem là nội dung riêng tư.

               

Hotline

0287 308 3568